Zaštita osobnih podataka

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

 

Obradu osobnih podataka vodi:

Poliklinika Perić-Staničić

Ulica grada Mainza 11

10000 Zagreb

e-pošta: poliklinika@poliklinika-ps.hr

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

 

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge (prvenstveno izrade nalaza), kako biste mogli ostvariti popuste na usluge vezane na ukupnu cijenu pruženih usluga, te za isključivo vlastiti obavijesni sustav u smislu Vašeg obavještavanja o medicinskim postupcima, kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.

Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

 

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:

 • Ime i prezime / naziv
 • Spol
 • Datum rođenja
 • Podatke o liječniku
 • Napomene bitne za utvrđivanje nalaza (npr. podatak o predhodnim bolestima, terapijama, podatke o hormonskom statusu ili druge relevantne podatke koji utječu na rezultat)
 • Tražene medicinske usluge
 • Adresu e-pošte ili faksa
 • Poštansku adresu
 • Ako ne plaćate gotovinom – podatke za bezgotovinsko plaćanje
 • druge podatke koji se odnose na zdravlje ili druge kontaktne podatke

 

Otkrivanje i prijenos podataka

Vaše podatke, u slučaju kad je potrebno, šaljemo suradnim ustanovama samo u svrhu izrade zatraženog nalaza. Suradne ustanove obavljaju za naručitelja visokospecijalizirane pretrage (npr. laboratorijske analize i sl.). Podaci se šalju i državnim tijelima kada zakon to zahtjeva.

 

Obavještavanje putem e-pošte

Na zahtjev naručitelja nalaze – rezultate medicinskih analiza, šaljemo e-poštom na adresu (adrese) koje dobijemo kod zaprimanja zahtjeva za obradu.

 

Primatelji osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka su sami vlasnici tih podataka, suradni laboratoriji u zemlji vezani s Poliklinikom Perić-Staničić organizacijski ili ugovorom a koji su i sami podložni i obvezni čuvati podatke prema uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te, kad to korisnik zatraži, po njima imenovani liječnici.

 

Prava korisnika

Osiguravamo Vam slijedeća prava:

 • Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
 • Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali, ali ne i na rezultate medicinskih postupaka)
 • Pravo na zaborav
 • Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

 

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Rezultate medicinskih pretraga ne mijenjamo. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

 

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

 • vezano za slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

 

Kolačići

Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.

 

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas i našeg službenika zaštite podataka na adresi: poliklinika@poliklinika-ps.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“. Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.