Poliklinika Breyer


Suradnja s Poliklinikom Breyer

Poliklinika Breyer i Poliklinika Perić-Staničić sklopili su  ugovor o poslovnoj suradnji, najviše na dobrobit bolesnika. Naime, izrazito je važno uspostaviti suradnju ustanova koje se bave kliničkom i ustanova koje se bave laboratorijskom medicinom. 

5.12.2017.