Cjenik usluga (od 1.1.2023.)

Doppler karotidnih arterija i VB sliva€75,00565,09 Kn
UZV abdomena€60,00452,07 kn
UZV urotrakta€60,00452,07 kn
UZV i CD bubrega€75,00565,09 kn
UZV i CD jetre€75,00565,09 kn
UZV i CD aorte€60,00452,07 kn
UZV i CD aorte i zdjeličnih arterija€75,00565,09 kn
UZV parotidnih žlijezda €55,00414,40 kn
UZV dojki €60,00452,07 kn
UZV aksila €50,00376,73 kn
UZV ingvinuma€55,00414,40 kn
UZV aksila i ingvinuma€70,00527,42 kn
UZV prednje trbušne stijenke€60,00452,07 kn
UZV mišića €60,00452,07 kn
UZV i color doppler arterija obje noge€60,00452,07 kn
UZV i color doppler vena obje noge€60,00452,07 kn
UZV i color doppler arterija i vena obje noge€75,00565,09 kn
UZV i color doppler arterija obje ruke€60,00452,07 kn
UZV i color doppler vena obje ruke€60,00452,07 kn
UZV i color doppler arterija i vena obje ruke€75,00565,09 kn
UZV oba ramena€60,00452,07 kn
UZV oba koljena€60,00452,07 kn
UZV nožnog zgloba i stopala€55,00414,40 kn
UZV šaka€55,00414,40 kn
UZV i color doppler testisa€70,00527,42 kn
UZV i color doppler penisa€70,00527,42 kn
UZV i color doppler penisa s aplikacijom prostina€150,001.130,18 kn


Naručite se odmah!