Metabolički sindrom

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom skup je poremećaja metabolizma koji dovode do razvoja bolesti kardiovaskularnog sustava i razvoja šećerne bolesti tipa 2. Prema kriterijima i konzenzusu Međunarodnog dijabetološkog udruženja (eng. IDF) iz 2005. godine, metabolički sindrom obuhvaća bolesnike s centralnom pretilošću definiranom opsegom struka (>102 cm u muškaraca i >88 cm u žena) te koji imaju barem dva od sljedeća četiri entiteta

  • Povišene vrijednosti triglicerida (>1,7 mmol/L)
  • Sniženi HDL kolesterol (<0,9 mmol/L u muškaraca i <1,1 mmol/L kod žena)
  • Povišene vrijednosti krvnog tlaka (<130/85 mmHg) uz od ranije liječenu hipertenziju
  • Povišene vrijednosti šećera u plazmi natašte (>5,6 mmol/L) i/ili poremećaj tolerancije glukoze (7,8-11,1 mmol/L nakon obroka) uz od ranije liječenu šećernu bolest

Prema ranijim procjenama između 20 – 25% svjetskog stanovništva ima metabolički sindrom s tendencijom rasta.

Uzročni čimbenici nisu ni danas jasno definirani i nadalje predstavljaju izazov vodećim znanstvenicima u borbi protiv sve veće zastupljenosti metaboličkog sindroma u današnjem i budućem svijetu. Od nekih uzročnika izdvajaju se genetska predispozicija, nedostatna tjelesna aktivnost, stanja koja podržavaju kroničnu upalu, starenje i promjene hormonskog statusa. Uz spomenute uzročne čimbenike, u današnje vrijeme se uzročno s metaboličkim sindromom osobito povezuju sljedeća dva entiteta – inzulinska rezistencija i centralna pretilost.

Kontrola i liječenje metaboličkog sindroma je dio specijalističkog internističkog pregleda.

Liječnici

Božidar Perić, dr. med.