Specijalistički pregled štitnjače

Umorni ste i malaksali? Nervozni ste i osjećate ubrzan rad srca? Moguće je da imate poremećaj funkcije štitnjače! U našoj Poliklinici pregled štitnjače vrše dvojica ultraspecijalista za bolesti štitnjače s preko 20 000 pregleda bolesnika.

Ultrazvuk štitnjače

Ultrazvuk štitnjače je dijagnostička metoda koja se koristi za procjenu veličine i strukture štitnjače, te je idealna za detekciju čvorova u štitnjači. Ultrazvuk štitnjače kod nas provode liječnici koji su ultraspecijalizirani za bolesti štitnjače te imaju veliko iskustvo u provođenju ove pretrage.

Punkcija štitnjače

Citološka punkcija štitnjače (čvora u štitnjači) dijagnostička je metoda koja se u današnje vrijeme izrazito korisna u razlikovanju benignih od malignih čvorova u štitnjači.  Ultrazvukom je danas moguće detektirati čvorove veličine do par milimetara te je od izrazite važnosti precizno odrediti koji bi čvorovi mogli biti maligni.

Specijalistički internistički pregled

Specijalistički internistički pregled u našoj Poliklinici podrazumijeva detaljan pregled cjelokupnog organizma s posebnim osvrtom na preventivne mjere.