Što je spirometrija?

Spirometrija je najdostupniji i najkorisniji test plućne funkcije, mjeri volumen zraka koji se izdahne u određenim vremenskim točkama tijekom snažnog i potpunog izdisaja nakon maksimalnog udisaja. Spirometrija u prosjeku traje oko 15 minuta i ima minimalni rizik od nastanka komplikacija. Rijetko se zna javiti kratkotrajna slabost, omaglica ili sinkopa).

Ispitanik nakon maksimalnog udaha mora izdahnuti brzo i jako, koliko dugo je to moguće. Tijekom ispitivanja mogu se koristiti mekane kopče kako bi se spriječilo izlazak zraka kroz nos. Spirometrijom se dobiva krivulja protok/volumen kojom mjerimo forsirani vitalni kapacitet (FVC), forsirani ekspiracijski volumen u 1. sekundi (FEV1), omjer forsiranog vitalnog kapaciteta u 1. sekundi i forsiranog vitalnog kapaciteta (FEV1/FVC), vršni protok u izdisaju (PEF), forsirani ekspiratorni protok pri 50% FVC-a (FEF50). Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi (FEV1) je volumen zraka koji se najvećom mogućom brzinom izdahne tijekom prve sekunde iz maksimalnog inspiratornog položaja.

Spirometrija omogućuje razlikovanje opstruktivnih od restriktivnih poremećaja ventilacije. FEV1 i omjer FEV1/FVC sniženi su u bronhoopstruktivnim bolestima (kao što su astma i KOPB) i u bolestima sa smanjenom elastičnošću pluća (emfizem). Omjer FEV1/FVC je osjetljiviji parametar, pa se omjer FEV1/FVC<0,7 smatra ranim pokazateljem opstrukcije dišnih putova u bolesnika s još normalnim FEV1. Pokazatelj rane opstrukcije su i snižene vrijednosti FEF50.

Spirometrija je ključni dijagnostički test za dijagnozu opstruktivnih bolesti pluća (astma i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)), a iznimno je korisna i za praćenje širokog spektra različitih bolesti dišnog sustava (npr. kronični kašalj, intersticijske bolesti pluća, neuromišićne bolesti koje utječu na dišne
mišiće). Tijekom izvođenja pretrage od bolesnika se traži da udahne što dublje može, a zatim izdahne u usnik što je jače i što dulje moguće, a izdah treba trajati najmanje 6 sekundi.

Kako se pripremiti za spirometriju

Preporuka je nositi udobnu i široku odjeću koja vas neće ograničavati i koja će omogućiti udobno disanje. Ukoliko pušite, izbjegavajte pušiti najmanje 1 sat prije testa. Ukoliko pijete alkohol, izbjegavajte ga konzumirati najmanje 4 sata prije testa. Izbjegavajte jesti ili piti najmanje 2 sata prije testa. Izbjegavajte teške fizičke napore ili vježbe najmanje 30 minuta prije testa. Ukoliko uzimate lijekove, provjerite s našim djelatnikom trebate li izbjegavati uzimanje određenih lijekova prije testa (npr. inhalatori). Naime, uzimanje određenih lijekova može utjecati na rezultate pretrage.

Usluge