Poliklinika Breyer


Suradnja s Poliklinikom Breyer

Poliklinika Breyer i Poliklinika Perić-Staničić sklopili su  ugovor o poslovnoj suradnji, najviše na dobrobit bolesnika. Naime, izrazito je važno uspostaviti suradnju ustanova koje se bave kliničkom i ustanova koje se bave laboratorijskom medicinom. U našoj višegodišnjoj kliničkoj praksi, dobro smo upoznati s radom Poliklinike Breyer i visokom kvalitetom na koju mogu biti s pravom ponosni.

Pogodnosti 

Pacijenti Poliklinike Perić-Staničić ostvaruju pravo na 5% popusta na cijenu usluge.