Kristijan Đula rođen je 03. travnja 1987. u Splitu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Nakon završetka obveznog jednogodišnjeg
pripravničkog staža radio je kao liječnik-voditelj tima u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije u razdoblju od prosinca 2012. do travnja 2014. godine, kada
započinje specijalizaciju iz kardiologije u OB ”dr. Ivo Pedišić” Sisak. Krajem 2016. godine prelazi na rad u Kliniku za bolesti srca i krvnih žila, KBC-a ”Sestre
milosrdnice” gdje je od 2019. godine zaposlen kao specijalist kardiolog.

Područje kliničkog rada mu predstavljaju aritmije i elektrostimulacija srca. U sklopu toga, usavršavao se na nekoliko domaćih i inozemnih edukacija. U 8/2021 polaže ispit krovnog Europskog aritmološkog društva (EHRA) iz područja elektrostimulacije srca, a to isto čini i 9/2022 kada polaže ispit iz područja elektrofiziologije srca čime postaje jedan od rijetkih kardiologa s ovog područja koji posjeduje oba certifikata. U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je 10 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, od čega su 2 citirana u Current Contents bazi. Sudjelovao je aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva (ESC) i Europskog aritmološkog društva (EHRA).