Ivan Turalija, dr. med.
Ivan Turalija, dr. med., specijalist pulmologije

Ivan Turalija je diplomirao na medicinskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja Zagreb – Zapad. Nakon obavljenog pripravničkog staža, položenog državnog ispita i dobivanja licence za samostalan rad, bio je zaposlen kao liječnik u Domu zdravlja Zagrebačke županije od 2013. do 2015.

Od 2015. do 2020. radi kao specijalizant pulmologije na Zavodu za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Tijekom specijalističkog usavršavanja završio je poslijediplomski studij “Pulmologija” Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz pulmologije položio je 2020. godine i od tada radi na navedenom zavodu kao specijalist pulmolog.

Od 2017. godine kao nastavnik – vanjski suradnik predaje studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kolegija „Emergency medicine“ za studente 6. godine na Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na engleskom jeziku. Također, u istom svojstvu predaje i na kolegiju „Kliničko prosuđivanje“ za studente 6. godine Medicinskog fakulteta. Od 2022. godine sudjeluje u PILLAR kliničkom ispitivanju.

Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i više kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima iz područja pulmologije, infektologije i imunologije.

Uže područje ekspertize uključuje dijagnostiku i liječenje plućnih bolesti, UZV toraksa.