Ivan Turalija, dr. med.
Ivan Turalija, dr. med., specijalist pulmologije

Ivan Turalija je diplomirao na medicinskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, nakon čega je obavio pripravnički staž u Domu zdravlja Zagreb – Zapad. Nakon obavljenog priravničkog staža, položenog državnog ispita i dobivanja licence za samostalan rad, bio je zaposlen kao liječnik u Domu zdravlja Zagrebačke županije od 2013. do 2015.

Od 2015. do 2020. radi kao specijalizant pulmologije na Zavodu za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, tijekom specijalističkog usavršavanja završava poslijediplomski studij “Pulmologija” Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz pulmologije polaže 2020. godine i od tada radi na navednom zavodu kao specijalist pulmolog.

Od 2017. godine kao nastavnik – vanjski suradnik predaje studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kolegiju „Emergency medicine“ za studente 6. godine na Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na engleskom jeziku na i kolegiju „Kliničko prosuđivanje“ za studente 6. godine Medicinskog fakulteta. Od 2022. godine sudjeluje u PILLAR kliničkom ispitivanju.

Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, kao i više kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima iz područja pulmologije, infektologije i imunologije.

Uže područje ekspertize uključuje dijagnostiku i liječenje plućnih bolesti, UZV toraksa.