Fanika Mrsić, dr. med. rođena je u Zagrebu 1990. godine. Studij medicine na engleskom jeziku (Medical Studies in English) na Sveučilištu u Zagrebu upisala je 2010. godine, a diplomirala je 2016. godine. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora na Zavodu za anatomiju i na Klinici za unutarnje bolesti KBC Zagreb. Dobitnica je Dekanove i Rektorove nagrade. Tijekom studija boravila je na stručnom usavršavanju u Katholisches Karl-Leisner Klinikum u Njemačkoj.

Obavezni pripravnički staž odradila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb te je 2017. godine položila stručni ispit. Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2018. godine zaposlena je u KBC Sestre milosrdnice na Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti gdje sudjeluje u radu odjela i ambulante te na izradi znanstvenih i stručnih radova. Specijalistički ispit iz reumatologije položila je u listopadu 2023. godine.

Autor je i koautor više znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, redovno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima, radionicama i simpozijima. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je nekoliko međunarodnih i domaćih tečajeva. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog reumatološkog društva i Hrvatske liječničke komore.

Bibliografija

  1. Corrigendum to: Post-treatment neutrophil to lymphocyte ratio as a prognostic tool in patients treated with tocilizumab for severe COVID-19 pneumonia – a single center experience. Gomerčić Palčić M, Matijaca H, Kruljac I, Vusić L, Hostić V, Vrbanić L, Mrsić F, Zrilić R, Ćelap I, Gaćina P. Biochem Med (Zagreb). 2023 Oct 15;33(3):031201. doi: 10.11613/BM.2023.031201.PMID: 37841774 Free PMC article.2CiteShare 
  2. Post-treatment neutrophil to lymphocyte ratio as a prognostic tool in patients treated with tocilizumab for severe COVID-19 pneumonia – a single center experience. Palčić Marija G, Hana M, Ivan K, Lucija V, Vedran H, Luka V, Mrsić F, Radovan Z, Ivana Ć, Petar G. Biochem Med (Zagreb). 2023 Jun 15;33(2):020704. doi: 10.11613/BM.2023.020704.PMID: 37324114 Free PMC article.3CiteShare 
  3. Acupuncture as a Complementary Method of Traditional Psoriasis Treatment: Myth or Reality? Mahović D, Mrsić F. Acta Dermatovenerol Croat. 2016 Aug;24(3):221-2.