Što je Holter tlaka?

Holter tlaka je uređaj kojim se vrši kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz određen period vremena (najčešće je riječ o 24h).

Isti se koristi u otkrivanju povišenih vrijednosti krvnog tlaka, kao i kod bolesnika s etabliranom dijagnozom povišenog tlaka kod kojih se želi vidjeti učinak započete terapije.

Kako izgleda Holter tlaka?

Na vašu nadlakticu se postavi tzv. manšeta koja je spojena na monitor (nosi se u posebnoj torbici) koji prema prethodno utvrđenom programu mjeri vrijednosti krvnog tlaka kroz 24h (danju u prosjeku svakih 30 minuta, noću svakih 60 minuta).

Trebam li se posebno ponašati za vrijeme nošenja Holtera tlaka?

Činjenica da nosite Holter tlaka nipošto ne znači da trebate mijenjati svoju svakodnevnu rutinu. Čak dapače, preporučljivo je da se vrijednosti krvnog tlaka snimaju za vrijeme ‘jednog običnog dana’.

Koje su specifičnosti same pretrage?

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka može otkriti i posebne oblike arterijske hipertenzija kao što je ‘sindrom bijele kute’ ili ‘maskirana’ hipertenzija, a koje nije moguće otkriti klasičnim vođenjem dnevnika samokontrole krvnog tlaka.

Kad mogu očekivati rezultate pretrage?

Nalaz Holter EKG možete očekivati sljedeći radni dan po skidanju uređaja. Isti možete osobno preuzeti ili će Vam biti poslan putem elektroničke pošte.