Što je Holter EKG?

Holter EKG je vrsta pretrage koja služi za dugotrajno snimanje električne aktivnosti srca (najčešće 24h, a prema potrebi i duže). Sastoji se od monitora (veličine mobilnog uređaja) koji putem elektroda spojenih na prsni koš kontinuirano prati rad Vašeg srca i na taj način detektira potencijalne poremećaje srčanog ritma.

*Preuzeto i adaptirano s https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/holter-monitor
Holter EKG

Čemu služi Holter EKG?

Holter EKG se smatra važnim dijelom osnovne kardiološke dijagnostike.

Stoga se preporuča učiniti u nekom od sljedećih stanja:

  • atipična bol u prsištu
  • nespecifična simptomatologija (umor, zaduha, vrtoglavice, omaglice) za koju je na temelju inicijalnog pregleda postavljena osnovana sumnja da je srčanog porijekla
  • preskakanje i lupanje srca
  • prognoza nepoželjnih srčanih aritmija kod određene populacije (npr. hipertrofijska kardiomiopatija ili ishemijska bolest srca)
  • procjena učinkovitost određenih terapijskih mjera (npr. nakon uvođenja antiaritmika)

Kakva je priprema za Holter EKG?

Budući da je pretraga neinvazivnog karaktera, nije potrebno biti natašte.

U sklopu pripreme za samu pretragu potrebno je imati ‘čistu’ regiju prsnog koša, koja kod određene populacije (muškarci) uključuje i depilaciju radi boljeg kontakta postavljenih elektroda na kožu, a samim time i boljih signala.

Od iznimne važnosti je vođenje dnevnika s naglaskom na bilježenju kliničkih tegoba, kako bi prilikom kasnije obrade podataka Vašem liječniku bilo lakše interpretirati sam nalaz.

Što može dovesti do lošije kvalitete signala?

Postoji niz razloga, među kojima svakako treba istaći:

  • Izlaganje nekom od izvora elektromagnetnog polja (npr. brijaći aparat, električna četkica za zube, mikrovalna pećnica, mobilni uređaji), stoga je preporuka izbjegavati bliski kontakt sa monitorom (>15cm udaljenosti)
  • Pojačano znojenje

Postoje li kakve komplikacije pretrage?

U načelu ne postoji većih komplikacija. Svakako vrijedi spomenuti lokalni nadražaj kože (područje elektroda) kod osoba s osjetljivom kožom koji spontano prođe kroz 1-2 dana.

Kad mogu očekivati rezultate pretrage?

Nalaz možete očekivati sljedeći radni dan po skidanju uređaja. Isti možete osobno preuzeti ili će Vam biti poslan putem elektroničke pošte.

Naručite se još danas