ŠTITNJAČACijena
Pregled štitnjače€60,00
Ultrazvuk štitnjače€60,00
Kontrolni pregled štitnjače€50,00
Pregled štitnjače s ultrazvukom€90,00
ENDOKRINOLOGIJA
Subspecijalistički pregled endokrinologa€70,00
Subspecijalistički pregled endokrinologa i UZV štitnjače€100,00
Kontrolni subspecijalistički pregled endokrinologa€60,00
Specijalistička konzultacija / drugo mišljenje€70,00
CITOLOGIJA
Punkcija čvor(ov)a u štitnjači pod kontrolom ultrazvuka s citološkom analizom€120,00
Punkcija i evakuacija Beckerove ciste€60,00
Punkcija i evakuacija hematoma€60,00
KARDIOLOGIJA
Subspecijalistički pregled kardiologa€70,00
UZV srca€70,00
Pregled kardiologa + EKG€80,00
Pregled i ultrazvuk srca€110,00
Pregled i ultrazvuk srca + EKG€120,00
Holter EKG€70,00
Kontrola elektrostimulatora srca€70,00
EKG s očitanjem€30,00
Kontrolni subspecijalistički pregled kardiologa€60,00
GASTROENTEROLOGIJA
Subspecijalistički pregled gastroenterologa€70,00
Ultrazvuk abdomena€60,00
Specijalistički pregled gastroenterologa + ultrazvuk abdomena€100,00
Kontrolni subspecijalistički pregled gastroenterologa€60,00
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Doppler karotidnih arterija i VB sliva€80,00
UZV abdomena€60,00
UZV urotrakta€60,00
UZV i CD bubrega€80,00
UZV i CD jetre€80,00
UZV i CD aorte€60,00
UZV i CD aorte i zdjeličnih arterija€80,00
UZV parotidnih žlijezda€60,00
UZV dojki€70,00
UZV aksila€50,00
UZV ingvinuma€60,00
UZV aksila i ingvinuma€70,00
UZV prednje trbušne stijenke€60,00
UZV mišića€60,00
UZV i color Doppler arterija nogu€70,00
UZV i color Doppler vena nogu€70,00
UZV i color Doppler arterija i vena nogu€80,00
UZV i color Doppler arterija ruku€70,00
UZV i color Doppler vena ruku€70,00
UZV i color Doppler arterija i vena ruku€80,00
CD karotidnih arterija i VB sliva, CD arterija i vena ruku i nogu (paket)€190,00
UZV oba ramena€60,00
UZV oba koljena€60,00
UZV nožnog zgloba i stopala€60,00
UZV šaka€60,00
UZV šaka, koljena, nožnog zgloba i stopala (paket)€140,00
UZV i color Doppler testisa€70,00
UZV i color Doppler penisa€70,00
UZV i color Doppler penisa s aplikacijom prostina€150,00
PAKETI
UZV abdomena + UZV aksila i ingvinuma€110,00
UZV štitnjače + UZV dojki + UZV abdomena€150,00
UZV štitnjače + UZV abdomena, UZV testisa€150,00