ŠTITNJAČACijenaCijena u Kn
Pregled štitnjače€60,00452,07 kn
Ultrazvuk štitnjače€60,00452,07 kn
Kontrolni pregled štitnjače€40,00301,38 kn
Pregled štitnjače s ultrazvukom€90,00678,11 kn
ENDOKRINOLOGIJA
Subspecijalistički pregled endokrinologa€70,00527,42 kn
Subspecijalistički pregled endokrinologa i UZV štitnjače€100,00753,45 kn
Kontrolni subspecijalistički pregled endokrinologa€60,00452,07 kn
Specijalistička konzultacija / drugo mišljenje€70,00527,42 kn
CITOLOGIJA
Punkcija čvor(ov)a u štitnjači pod kontrolom ultrazvuka s citološkom analizom€120,00904,14 kn
Punkcija i evakuacija Beckerove ciste€60,00452,07 kn
Punkcija i evakuacija hematoma€60,00452,07 kn
KARDIOLOGIJA
Subspecijalistički pregled kardiologa€70,00527,42 kn
UZV srca€70,00527,42 kn
Pregled kardiologa + EKG€80,00602,76 kn
Pregled i ultrazvuk srca€110,00828,80 kn
Pregled i ultrazvuk srca + EKG€120,00904,14 kn
Holter EKG€70,00527,42 kn
Kontrola elektrostimulatora srca€70,00527,42 kn
EKG s očitanjem€30,00226,04 kn
Kontrolni subspecijalistički pregled kardiologa€60,00452,07 kn
GASTROENTEROLOGIJA
Subspecijalistički pregled gastroenterologa€70,00527,42 kn
Ultrazvuk abdomena€60,00452,07 kn
Specijalistički pregled gastroenterologa + ultrazvuk abdomena€100,00753,45 kn
Kontrolni subspecijalistički pregled gastroenterologa€60,00452,07 kn
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Doppler karotidnih arterija i VB sliva€80,00602,76 kn
UZV abdomena€60,00452,07 kn
UZV urotrakta€60,00452,07 kn
UZV i CD bubrega€80,00602,76 kn
UZV i CD jetre€80,00602,76 kn
UZV i CD aorte€60,00452,07 kn
UZV i CD aorte i zdjeličnih arterija€80,00602,76 kn
UZV parotidnih žlijezda€60,00452,07 kn
UZV dojki€70,00527,42 kn
UZV aksila€50,00376,73 kn
UZV ingvinuma€60,00452,07 kn
UZV aksila i ingvinuma€70,00527,42 kn
UZV prednje trbušne stijenke€60,00452,07 kn
UZV mišića€60,00452,07 kn
UZV i color Doppler arterija nogu€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler vena nogu€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler arterija i vena nogu€80,00602,76 kn
UZV i color Doppler arterija ruku€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler vena ruku€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler arterija i vena ruku€80,00602,76 kn
CD karotidnih arterija i VB sliva, CD arterija i vena ruku i nogu (paket)€190,001.431,56 kn
UZV oba ramena€60,00452,07 kn
UZV oba koljena€60,00452,07 kn
UZV nožnog zgloba i stopala€60,00452,07 kn
UZV šaka€60,00452,07 kn
UZV šaka, koljena, nožnog zgloba i stopala (paket)€140,001.054,83 kn
UZV i color Doppler testisa€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler penisa€70,00527,42 kn
UZV i color Doppler penisa s aplikacijom prostina€150,001.130,18 kn
PAKETI
UZV abdomena + UZV aksila i ingvinuma€110,00828,80 kn
UZV štitnjače + UZV dojki + UZV abdomena€150,001.130,18 kn
UZV štitnjače + UZV abdomena, UZV testisa€150,001.130,18 kn